FUGRO:

Akoestische hydrofoons voor Fugro

Diepliggende lagen in de aarde en onbereikbare bodems van de oceaan; het heeft mensen al eeuwenlang geboeid.

Fugro doet er serieus onderzoek naar en ondersteunt organisaties en bedrijven bij het verzamelen en interpreteren van gegevens van het aardoppervlak en de onderliggende lagen.

FOS

De vraag van Fugro:

Ontwikkel en produceer explosieveilige druksensoren

Industriële processen worden op veel manieren gemonitord en gecontroleerd. Sommige van deze processen vinden plaats onder ontplofbare atmosfeer. Om aan deze processen te kunnen meten moet apparatuur voldoen aan de ATEX (ATmosphères EXplosibles) normen en ingeval van maritieme toepassingen vaak ook een Lloyd’s certificaat dragen.

De fiber optische sensoren die Promolding voor haar klant Fugro ontwikkeld zijn van nature passief. Ze werken zonder dat er een energiebron aanwezig is en maken ook geen gebruik van elektriciteit. Deze eigenschappen maken de optische sensoren bij uitstek geschikt voor het meten of monitoren in risicovolle omgevingen. .

Hoe heeft Promolding dit aangepakt?

Optische druksensoren voor ATEX toepassingen

In ATEX omgevingen, zoals in de maritieme industrie of de olie en gas wereld, is het risico hoog en betrouwbaarheid van groot belang. Het is belangrijk om verschillende componenten van de brand-driehoek af te schermen van elkaar maar nog beter om ze uit te sluiten. Fiber optische sensoren en de bekabeling van deze sensoren zijn passief en zullen ook bij beschadiging van de afscherming nooit vonken (hitte) genereren. Dit is wat deze sensoren bij uitstek geschikt maakt voor toepassing in risicovolle omgeving.

De sensoren van Promolding maken gebruik van FBGs (Fiber Bragg Gratings) die het optische equivalent zijn van de rekstrook. FBGs kunnen met vele tegelijk op een enkele fiber worden aangebracht wat het mogelijk maakt om diverse sensoren op één optische glasvezel aan te sluiten. De optische vezels dragen de informatie (het licht) met de snelheid van het licht tussen de sensor en de acquisitie apparatuur heen en weer wat grote voordelen geeft bij het real-time meten

De ontwikkeling van een optische druksensor behelst zoals vele ontwikkelingen een breed scala aan aspecten. De sensor moet gevoelig, robuust en betrouwbaar zijn, maar het is ook van belang dat andere fysische veranderingen zoals temperatuur en versnelling uitgesloten worden. Een betrouwbare en nauwkeurige meting moet vrij zijn van nadelige effecten zoals hysterese, kruip en niet lineair gedrag. Door het opzetten van een heldere systeemarchitectuur is er een balans weten te creëren tussen de eisen, wensen en budgetten. Deze gestructureerde aanpak heeft geleid tot een gepatenteerd meetsysteem waarbij nadelige effecten gecompenseerd zijn. Deze unieke sensor tezamen met het lage ruisniveau van de interrogator, ontwikkeld door partner “FAZ Technology”, maakt dat de druksensoren van Promolding uitermate gevoelig, stabiel en betrouwbaar zijn.

Dat is niet onopgemerkt gebleven. Een aantal bedrijven heeft Fugro en Promolding benaderd om van de voordelen van dit soort sensoren gebruik te maken. De reden voor deze bedrijven om te willen omschakelen naar optische vezelsensoren is dat het meetinstrument niet dicht bij de sensor hoeft te zitten, maar de interrogator kan op afstand of zelfs op lange afstand (5 tot 10km) probleemloos de sensor uitlezen.

Wat zijn de resultaten?

Expert in ontwikkeling sensoren

Recent is een serie sensoren met succes geïnstalleerd op een schip en presteert daar sindsdien boven verwachting. De optische druksensoren die Promolding heeft ontwikkeld en gemaakt, scoren bijzonder goed op alle tests die ermee zijn uitgevoerd. Promolding is dan ook een expert in het ontwikkelen en fabriceren van fiber optische sensoren.

Meer over deze sensoren kunt u lezen door de factsheet te downloaden.