De research afdeling van Promolding richt zich hoofdzakelijk op materiaalonderzoek.
Intern en binnen Europees verband wordt er gezocht naar nieuwe materiaaloplossingen voor de uitdagingen van onze klanten.

Op deze pagina kunt u meer lezen over:

Materiaalselectie = kunststof (polymeer) selectie op basis van uw product eisen
Materiaaltesten = begeleiden en proefspuiten van materialen
Materiaalontwikkeling = samenstellen van een kunststof op basis van uw specificaties
Materiaalmunt = innitiatief om de verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van polymeren duidelijk te maken

onderzoek
Materialen

MATERIAALSELECTIE

Er zijn vele tientallen soorten polymeren en heel wat voorbeelden daarvan zijn te zien onder materiaalmunt. Elk van deze polymeren kan gevuld zijn met vezels, rubberdeeltjes, mineralen, brandvertragers en/of gemengd zijn met andere polymeren, enzovoort. Het totale aanbod aan verschillende polymere materialen loopt zo richting de 100.000. Er is dus veel expertise nodig om uit dit enorme aanbod de juiste keuze te maken voor toepassing in uw product. Deze expertise is bij Promolding in ruime mate aanwezig.

Aan de hand van de eisen die aan het product gesteld worden en de gekozen productietechniek, wordt een voorselectie gemaakt uit de bestaande materialen. In de datasheets van de materiaalfabrikanten is vaak veel informatie te vinden en bij Promolding is de noodzakelijke kennis en ervaring aanwezig om de getallen op waarde en relevantie te schatten. Indien nodig, wordt vervolgens middels materiaaltesten, proefspuitingen en prototypen een verdere selectie gemaakt en wordt de haalbaarheid van het product in dat materiaal bepaald.

Als geen van de bestaande materialen aan alle eisen voldoet, heeft Promolding de mogelijkheid om een nieuw materiaal, specifiek voor uw toepassing, te ontwikkelen (zie materiaal ontwikkeling).

MATERIAALTESTEN

Om te bepalen of een materiaal zal voldoen in een product, kan het wenselijk zijn om bepaalde eigenschappen daarvan te (laten) testen. De datasheets van de standaard verkrijgbare materialen bevatten soms niet díe gegevens die juist belangrijk zijn voor het correct functioneren van een product. Ook weten we bij Promolding dat sommige eigenschappen sterk afhankelijk zijn van het productontwerp en welke consequenties dat kan hebben. In een dergelijk geval kunnen wij bepaalde eigenschappen van het in 3D CAD getekende product met de ‘eindige elementen methode’ (FEM) doorrekenen en de resultaten daarvan vergelijken met resultaten uit materiaalproeven aan test samples of prototype producten.

Er kunnen proefspuitingen gedaan worden met het beoogde materiaal in (3D geprinte) proefmatrijzen of matrijzen met vergelijkbare dimensies om de haalbaarheid van complexe producten te onderzoeken. Ook proeven om de betrouwbaarheid van producten onder langdurige stationaire of cyclische belastingen te onderzoeken kunnen deel uitmaken van een test traject.

Promolding beschikt over uitgebreide laboratoriumfaciliteiten maar kan tevens door goede contacten bij onder andere de technische universiteiten (TUD, TUE, UTwente), TNO en diverse grote onderzoeksinstellingen in Europa (via onze Europese onderzoeksprojecten) gebruik maken van vele soorten onderzoeks-, test- en analysetapparatuur om de benodigde tests te doen.

Trekbank
Extruder-screw_02

MATERIAALONTWIKKELING

Soms zijn de eigenschappen van gangbare materialen niet voldoende om aan alle eisen voor een product te voldoen. In dat geval kan Promolding helpen met het ontwikkelen van een uniek materiaal, specifiek voor een bepaalde toepassing. Door toepassing van bepaalde toevoegingen kunnen eigenschappen als elektrische geleiding, warmte geleiding, hoge sterkte en stijfheid, lage uitzettingscoëfficiënt, magnetiseerbaarheid en vele andere eigenschappen bereikt worden in een polymeer, dat ook nog steeds aan chemische, thermische en mechanische eisen voldoet. Soms zijn ook bepaalde eigenschappen te verenigen door mengsels (blends) van verschillende polymeren te creëren.

Promolding heeft een eigen 30 mm dubbelschroef extrusie-lijn voor het creëren van dit soort nieuwe materialen op kleine schaal. Hiermee kan voldoende materiaal gemaakt worden voor test samples en prototype series van producten.
Onder andere door de Europese en nationale onderzoeksprojecten waar we aan hebben deelgenomen en momenteel mee bezig zijn, hebben we veel ervaring met de ontwikkeling van onder andere (nano)composieten op basis van carbon nanotubes, nano-klei, (geëxfolieerd) grafiet (grafeen), lange vezels (van diverse matieralen), biopolymeren en biocomposieten en hybride materialen bestaande uit continu-vezelcomposieten en spuitgietbare composieten.

MATERIAALMUNT

In mei 2006 heeft Promolding de Materiaalmunt geïntroduceerd als hulpmiddel voor productontwerpers en -ontwikkelaars. De Materiaalmunt is een schijfje met vijf verschillende driehoeken met een verschillende dikte en oppervlakte textuur waarmee een goede indruk te krijgen is van het uiterlijk en gevoel van allerlei verschillende polymeren. De Materiaalmunt is gedurende 6 jaar elke maand in een ander polymeer gemaakt en opgestuurd naar onze relaties en hogescholen en universiteiten.

Samen met de Materiaalmunt is steeds een document opgesteld en uitgereikt waarin een overzicht van toepassingen, mechanische eigenschappen, chemische resistentie, smeltpunten en verwerkingsmethodes zijn samengevat. Deze informatie is voor iedereen beschikbaar op deze site (zie het keuzemenu aan de rechterkant onder de foto).

In 2007 heeft de Materiaalmunt de eerste prijs gewonnen op de Materials Engineering beurs voor het beste materiaalselectie- en voorlichtingssysteem. De jury roemde de materiaalmunt als een effectieve manier om informatie te verstrekken over de diverse beschikbare kunststofmaterialen, en anderzijds als een manier om het blikveld van opdrachtgevers te verbreden ten aanzien van productoplossingen.

Promolding_materiaalmunt_02

Voor meer informatie per type materiaal selecteer:

 

ONDERZOEKSPROJECTEN