From idea to product

Bij Promolding kunt u terecht voor integrale productontwikkeling. Onze kracht is dat wij een kenniscentrum, ontwikkelaar en producent in 1 zijn. Van productontwerp tot en met de productie en assemblage.

Door alle fases heen en op alle niveaus werken onze specialisten in multidisciplinaire teams samen.

Wij werken vanuit uw verwachtingen en ideeën, waarbij praktische en innovatieve oplossingen centraal staan. Samen met u kijken we naar de maakbaarheid en kosten. Met de unieke mix van zeer ervaren materiaal-, proces- en productietechnologen, zijn onze ontwerpers in staat bijzondere en succesvolle producten voor u te ontwikkelen.

Van idee tot product - Promolding
Ontwerpfase - Promolding

ONTWERPFASE

Productontwikkeling bestaat uit verschillende fases. In de ontwerpfase worden uw ideeën –  maar nog belangrijker de functionaliteiten waaraan het product moet voldoen – verzameld, onderzocht en op haalbaarheid getoetst. Op basis van dit fundament creëren onze engineers verfrissende en innovatieve concepten.

De engineers van Promolding zijn omringd door de nieuwste innovaties uit (internationale) onderzoeksprojecten en beproefde productietechnieken uit de eigen productieomgeving. Zij zijn daarom in staat het gekozen concept direct om te zetten in een ontwerp en detailleren naar alle productie-eisen. Dit spaart u kostbare tijd en geld!

Materiaalselectie & onderzoek

Aan de hand van de eisen die aan het product gesteld worden en de gekozen productietechniek, wordt een selectie gemaakt uit de bestaande materialen. Indien nodig, wordt middels materiaaltesten, proefspuitingen en prototypen een verdere selectie gemaakt en wordt de haalbaarheid van het product in dat materiaal bepaald.

De research afdeling van Promolding richt zich hoofdzakelijk op polymeeronderzoek tijdens de productontwikkeling. Promolding beschikt over uitgebreide laboratoriumfaciliteiten maar kan tevens door goede contacten bij onder andere de technische universiteiten (TUD, TUE, UTwente), TNO en diverse grote onderzoeksinstellingen in Europa (via onze Europese onderzoeksprojecten) gebruik maken van vele soorten onderzoeks-, test- en analyseapparatuur om de benodigde tests te doen.

Materiaalselectie & onderzoek - Promolding
PROTOTYPING - Promolding

PROTOTYPING

Het is essentieel dat gedurende het gehele proces van productontwikkeling uw virtuele CAD-computermodel wordt omgezet in een tastbaar prototype. Enerzijds om interfacing met andere componenten te beoordelen en anderzijds om functionele tests te kunnen doen en het ontwerp op zijn merites te beoordelen.

Uw idee, uw visie wordt tastbaar en kan worden getoetst aan al uw eisen en wensen.

Een goed prototype helpt uw ideeën in de praktijk te toetsen, zodat uw risico’s worden geminimaliseerd. En Promoldings prototypes werken!

Vanuit eigen onderzoek heeft Promolding hoogwaardige kennis op het gebied van de nieuwste prototype technieken waarvan onder andere de PRIM (PRinted Injection Mould) technologie een mooi voorbeeld is.

 

PRIM (PRinted Injection Mold)

Een unieke technologie van Promolding PRIM (PRinted Injection Mold). Een werkend prototype of eindproduct in 5 werkdagen! Niet alleen voor design trials, maar ook voor in een vroeg stadium testen & valideren, life cycle availability of juist end of life continuity.

  • Kleine serie spuitgieten
  • In vroeg stadium testen & valideren
  • Groot assortiment materialen
  • Lage kosten
  • Korte doorlooptijd

 

PRIM - Promolding

Realisatie - Promolding

REALISATIE

Nadat een prototype is getest, vindt de realisatie plaats. Niet alleen de matrijs wordt ontworpen, maar het volledige productieproces, inclusief de coördinatie van het gereedschap.

Ook hierbij is weer intensieve interactie tussen onze ontwerpers, de materiaaltechnologen, de spuitgieters en de gereedschapmakerij.

Wanneer de matrijs voldoet aan de specificaties, worden er proefspuitingen gedaan. Samen met u worden ook deze monsters gekeurd. Pas na goedkeuring wordt de matrijs vrijgegeven en overgedragen aan de productie.

Contact

Wij denken graag met u mee

Promolding is een van de weinige kunststof spuitgietbedrijven die beschikt over een uitgebreid team van productontwerpers, polymeertechnologen, spuitgieters en productietechnologen die u kunnen ontzorgen tijdens de volledige productontwikkeling. Twijfelt u tussen diverse kunststof spuitgietbedrijven en heeft u meer informatie nodig?

Laat het ons weten, wij denken graag met u mee!

We onderzoeken en analyseren het bestaande proces, zoeken de knelpunten en leveren de oplossing zodat u de gewenste producten geleverd krijgt.

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina. U kunt ons ook bellen: 070 3074730.

PORTFOLIO