Disclaimer

Promolding BV (Kamer van Koophandel: 27164201), gevestigd te Den Haag. hierna te noemen Promolding, verleent u hierbij toegang tot www.promolding.nl

 

Gebruikersvoorwaarden

Deze website is bestemd voor commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om informatie die wordt verkregen via deze website op welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel naar buiten te brengen zonder schriftelijke toestemming van Promolding.

 

Aansprakelijkheid

De website van Promolding is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kan Promolding hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten worden ontleend. Promolding kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van (informatie van) deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook.

 

Verwijzingen naar andere sites

Promolding is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze site gemaakt wordt. Dergelijke verbindingen naar andere, externe informatiebronnen wordt enkel en alleen informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan.

 

Ontwikkeling en engineering

Promolding ontwikkelt in samenwerking met onze relaties producten voor de toekomst. Daar waar de definitie van de gebruiksomgeving en/of de vrijgave van het product door onze klanten geschiedt dragen wij geen verantwoordelijkheid voor het ontwerp dan wel voor de functionaliteit.

 

Intellectueel eigendom

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, afbeeldingen en grafisch materiaal, merken, logo’s en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij de eigenaar van de site, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie blijft eigendom van de eigenaar of derden. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is voor de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Promolding.

 

Persoonsgegevens

Binnen deze website worden persoonsgegevens verzameld van gebruikers die zich inschrijven voor onze nieuwsbrief of een contactaanvraag plaatsen.

Indien de gebruiker ons contactformulier heeft ingevuld, dan verzamelen wij deze gegevens met als doel om de gebruiker te helpen en ondersteunen bij een eventuele vraag, wens, opmerking o.i.d. Zodra deze gegevens niet meer nodig zijn dan zullen wij de gegevens weer verwijderen.

Indien de gebruiker zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan ontvangt deze persoon enkele keer per jaar een nieuwsbrief met onze (technische) ontwikkelingen en innovaties. Wij behouden deze gegevens totdat de gebruiker zichzelf heeft afgemeld. Elke nieuwsbrief bevat een uitschrijflink.

Gebruikers van deze website kunnen opvragen welke informatie wij over deze individu verzamelen. Deze verzoeken kunnen gestuurd worden naar welkom@promolding.nl. Wij geven binnen afzienbare tijd antwoord.

 

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Meer informatie.

 

Wijzigingen

Wij behouden het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer de gebruiker vervolgens gebruik blijft maken van deze website, dan is deze persoon automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer. Wij raden het daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.