NANOMASTER:

Masterbatches van grafeen gevulde thermoplastische kunststoffen voor conventionele en additieve productietechnieken

Nanomaster is een door de EU gesponsord 7de kader onderzoeksproject waarin 13 bedrijven en onderzoeksinstellingen uit 6 Europese landen deelnemen.

Nanomaster

Doel van het project:

Reduceer de hoeveelheid plastic dat nodig is voor het produceren van een kunststof onderdeel

Doelstellingen van het project zijn het streven naar een reductie van 50% van de hoeveelheid plastic dat benodigd is om een kunststof onderdeel te fabriceren, met als gevolg een gewichtsafname van het kunststofcomponent van 50%, terwijl gelijktijdig elektrische of warmtegeleidende functionaliteit aan het onderdeel wordt toegevoegd.

Dit zal worden bereikt door gebruik te maken de volgende-generatie grafeen-versterkte nanocomposieten.

Werkwijze

Van grafeen-versterkte kunststoffen is aangetoond dat ze superieure mechanische eigenschappen vertonen ten opzichte van onversterkte polymeren. Slechts met zeer kleine vulhoeveelheden grafeen  wordt al een sterke toename in sterkte en stijfheid maar ook thermische en elektrische geleiding behaald. Echter, grafeen blijft tot op heden buitensporig duur om op grote schaal toe te passen als materiaal om mechanische versterking in composieten te verkrijgen.

Tevens zijn  bedrijven in Europa momenteel nog niet in staat om thermoplastische masterbatches op basis van grafeen te fabriceren, deels omdat er niet genoeg kennis is in het verwerken van grafeen en in de mogelijke toepassingen voor grafeen, alsmede om gezondheids- en veiligheidsredenen tijdens de verwerking ervan. Derhalve is het doel van het project het ontwikkelen van de benodigde verwerkingsmethoden om de productie van masterbatches en compounds op basis grafeen en geëxpandeerd grafiet op te schalen zodat ze vervolgens kunnen worden gebruikt in conventionele en additive manufacturing (3D) vormgevingsprocessen.

De uitvoering van het project zal zich focussen op het ontwikkelen van processen om op grote schaal, en met hoge snelheid  grafeen, geëxpandeerd grafiet en nano-grafiet te produceren; en het ontwikkelen van apparatuur en processen om deze materialen vervolgens met hoge capaciteit te verwerken tot compounds en masterbatches die kunnen worden toegepast in conventionele en additive manufacturing vormgevingsmethoden zoals bijvoorbeeld spuitgieten, FDM en SLS technieken.

Toepassingen kunnen gevonden worden in sensoren, warmtewisselaars, EMI afgeschermde behuizingen voor elektronica en warmte afvoer voor elektronica zoals bij LED lampen.

Looptijd van het project

Het Nanomaster project is december 2011 gestart en eind november 2015 afgerond.

Link naar de website:

http://www.nanomasterproject.eu