TheLink:

Onderzoeks- en trainingsproject

Thelink is een door de Europese Unie ondersteund Marie Skłodowska-Curie onderzoeks- en trainings-project dat onderdeel uitmaakt van het achtste kader programma voor onderzoek en innovatie Horizon 2020. Het consortium van TheLink wordt gevormd door een 10-tal partners uit 7 verschillende landen en bestaat uit zowel kennisinstellingen, bedrijven als universiteiten die in totaal 15 PhD studenten zullen rekruteren voor dit project.

Logo Horizon

Doel van het project:

Kennisontwikkeling

Doel van het project is om meer kennis te genereren tussen de micro/nanostructuren en uiteindelijke macroscopische eigenschappen van nano-gestructureerde polymeren, composieten en fase-gescheiden polymeren tijdens het gehele materiaalontwikkelingstraject van ontwerp tot productie, waarbij gebruikt wordt gemaakt van een combinatie van computer simulaties, en materiaal karakterisering.

De onderzoekers binnen het project zullen bijdragen tot de ontwikkeling van nano-gestructureerde materialen door middel van een op kennis-gebaseerde methode die op industrieel niveau toepasbaar zou moeten zijn.

Om dit te bewerkstelligen zijn 3-tal case studies geselecteerd voor innovatieve materialen met een hoog toepassingspotentieel, namelijk: kunststoffen met een fase-gescheiden structuur voor afdichtingen,  membranen voor bloedzuivering en het doen van zelf-diagnostiek, en kunststoffen voor het afschermen van elektromagnetische straling gebaseerd op carbon nanotubes en grafeen.

Werkwijze

Het trainingsgedeelte van het project is erop gericht om de onderzoekers voor te bereiden voor een carrière in de nanotechnology. Het trainingsprogramma bestaat uit  wetenschappelijke training in verschillende disciplines, het volgen van stages bij andere bedrijven en instellingen, en aanvullende niet-wetenschappelijke training in bijvoorbeeld bedrijfsvoering en communicatie.

Looptijd 

Thelink is november 2013 van start gegaan en zal tot juli 2018 duren.