Met het REMADYL-project naar een circulaire economie

In het REMADYL-project, werkt Promolding aan een nieuwe technologie om gevaarlijke stoffen uit PVC te verwijderen.

PVC is één van de meest gebruikte polymeren ter wereld dankzij de veelzijdige eigenschappen: licht, sterk, brandwerend, uitstekend isolerend en een lage gasdoorlaatbaarheid. Bovendien zijn PVC-producten zeer duurzaam; bij kabels, buizen en raamprofielen kan de levensduur variëren van 30 tot zelfs 100 jaar. Bepaalde additieven in het huidige PVC-afval dat decennia geleden is gemaakt in overeenstemming met de voorschriften van dat moment, worden nu als gevaarlijk beschouwd en zijn in strijd met de huidige EU-regelgeving. De belangrijkste  schadelijke toevoegingen zijn weekmakers, toegevoegd om de flexibiliteit te verbeteren, en zware metalen, voornamelijk op lood gebaseerde stabilisatoren, om de thermische stabiliteit van het PVC te verbeteren. Momenteel bestaan ​​er echter geen commercieel haalbare methoden om deze gevaarlijke stoffen uit PVC  te verwijderen.

Het doel van het REMADYL-project is om uit het gerecyclede PVC de gevaarlijke stoffen te verwijderen en te vervangen door onschadelijke, milieuvriendelijke alternatieven. REMADYL gaat de uitdaging aan om een ​​commercieel levensvatbare techniek te ontwikkelen voor de detectie en extractie van deze additieven uit zowel hard als zacht PVC. Om dit te realiseren zal in het REMADYL project een nieuw meerstaps continu extrusieproces in combinatie met een smeltfiltratie worden ontwikkelt voor het verwijderen van de gevaarlijke additieven.

Schematische weergave proces REMADYL-project

Het REMADYL-project, gefinancierd door het Horizon 2020 kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, zal bijdragen aan het EU actieplan voor een circulaire economie.

De voornaamste rol van Promolding in het REMADYL-project is het evalueren van gerecycled zacht PVC voor hergebruik door middel van een spuitgietproces. De stabiliteit  tijdens verwerking en de uiteindelijke mechanische eigenschappen zullen worden vergeleken met nieuwe commercieel verkrijgbare PVC compounds.