SPICE:

Cateringbox voor Airbus

Sinds de eerste generatie passagiersvliegtuigen werd geïntroduceerd in de jaren 60, is de boordkeuken geconstrueerd rondom de cateringtrolley. Een select aantal luchtvaartmaatschappijen heeft AIRBUS gevraagd het initiatief te nemen om een nieuw universeel galley-systeem te ontwikkelen om zowel ruimte als gewicht te besparen en tevens de galley’s te standaardiseren. Dat leidde tot het innovatieproject SPICE (SPace Innovative Catering Equipment) dat is opgebouwd rondom een modulair boxen systeem en een inklapbare trolley (FoldingSevice Cart). Promolding heeft voor AIRBUS het modulaire box systeem ontwikkeld. SPICE realiseert voor luchtvaartmaatschappijen een gewichtsbesparing van 600 Kg en een zodanige ruimtebesparing dat 2 tot 3 economy seats extra geplaatst kunnen worden!

Spice

De vraag van Airbus:

Cateringbox uit kunststof

Ontwikkel een nieuwe cateringbox voor de burgerluchtvaart. Dat was de opdracht aan Promolding.
Airbus had de ambitie een nieuw en beter galleysysteem te realiseren en had opgemerkt dat Promolding een innovatieve cateringtrolley uit kunststof had ontwikkeld. De cateringboxen in het nieuwe galleyconcept moesten ook uit kunststof worden gemaakt, omdat het materiaal lichter is dan aluminium en minder kras- en deukgevoelig. Aan kunststof kan bovendien RFID worden toegevoegd, wat een steeds grotere wens is bij voedingsmiddelen in verband met een track & trace-systeem.

Hoe heeft Promolding dit aangepakt?

Snel inzetbaar door parate kennis van luchtvaart

Airbus had een uitgebreid programma van eisen aangeleverd voor de cateringbox ‘SPICE’, zodat Promolding snel met de productontwikkeling van start kon. Promolding had bovendien al veel kennis paraat, omdat eerder een kunststof cateringtrolley voor de luchtvaart was ontwikkeld (zie projectcase ‘Aerocat’).

Promolding gebruikt bijvoorbeeld een deursluitingsysteem met 13 sluitpunten, een eigen vinding die ook in het boxensysteem kon worden toegepast. Bij de ontwikkeling van het prototype is Promolding pragmatisch te werk gegaan. Er zijn drie modulaire boxen ontwikkeld die zowel voor dranken als voor maaltijden kunnen worden ingezet. Doordat de boxen geheel uit kunststof zijn vervaardigd kon ook een transparant venster worden toegepast zodat van buiten is te zien wat in de cateringbox zit.

Wat zijn de resultaten?

Functionele cateringboxen

Promolding heeft een complete set van functionele, produceerbare cateringboxen ontwikkeld, waarvan de prototypen in de praktijktest goed zijn ontvangen. Om het hele concept in te voeren dienen de twee grote OEM vliegtuibouwers Airbus en Boeing tot een nieuwe wereldstandaard te komen. Ook de cateringbedrijven moeten in hun logistieke proces de nodige aanpassingen doorvoeren alvorens SPICE kan vliegen.

“I take my best endorsement from our prime minister Balkenende, presenting the PRIMA entrepreneurship AWARD 2005/2006 for innovative entrepreneurship. His words: ” Promolding is a ‘ winner ‘ and ‘ best performer ‘ with proven success. Promolding has a perfect eye for new developments and opportunities on the market. Promolding makes Supply Chain management and collaboration true”. With distinction”. Theo Alsemgeest, CEO Aerocat BV