Column: Een verstandige industrie

NRK Netwerk – juni 2018

Sinds 2014 wordt de Nederlandse maakindustrie meegenomen in de gedachte van ‘Industrie 4.0’, in de Nederlandse uitvoering ‘Smart Industry’ genaamd. In een niet aflatende stroom van informatie en activiteiten wordt ons duidelijk gemaakt dat er geen keuze is. Wil je blijven bestaan, dan moet je als bedrijf ‘smart’ worden. Dus implementeren van digitalisering, automatisering en robotisering.

Maar wat betekent ‘smart’ eigenlijk? In alle communicatie hierover zie ik de vertaling naar ‘slim’. We moeten onze industrie ‘slim’ maken. Maar zijn we dat niet al jaren? Onze industrie is een voorloper waar het automatisering en robotisering betreft. Elk zichzelf respecterend rubber- of kunststofverwerkend bedrijf heeft geautomatiseerde processen in huis. En natuurlijk valt daar nog veel te verbeteren en uit te breiden, maar daar zijn we zelf slim genoeg voor!

Echter, onze industrie ligt steeds meer onder een vergrootglas. Wereldwijd groeit de aandacht voor het issue zwerf-plastic. De rubberkorrels op de voetbalvelden hielden de gemoederen stevig bezig en kunststofproducten moeten circulair ontworpen en veel vaker gerecycleerd worden. Het is net als met het voetbal: iedereen heeft er verstand van want iedereen heeft dagelijks met kunststofproducten te maken. Dus mag iedereen zijn genuanceerde, maar helaas steeds vaker ook zijn ongenuanceerde, mening verkondigen. En die is niet uitsluitend schadelijk voor onze industrie, maar juist ook voor de hele samenleving.

Daar liggen gelijk de werkelijke uitdagingen voor onze industrie. We moeten ervoor zorgen dat mensen gaan begrijpen dat rubber en kunststof fantastische materialen zijn die niet meer zijn weg te ontwerpen uit onze samenleving. Maar je moet er wel goed mee omgaan! Dat is een verantwoordelijkheid van iedereen en wij zullen daar als verwerkers het voortouw in moeten nemen.
Laten we dat doen door het initiatief Rethink van NRK en PlasticsEurope actief te ondersteunen. Dat kan door onze industrie ‘smart’ te maken, maar dan in de zin van ‘verstandig’. Verstandige keuzes om automatisering, digitalisering en robotisering zodanig in te zetten dat onze industrie een duurzame industrie wordt, die door iedereen als onmisbaar wordt gevoeld!

Jac. Gofers voorzitter NRK

 

Jac. Gofers

Voorzitter Federatie NRK