DORC:

Partnership bij onderzoek en ontwikkeling

DORC levert niet alleen apparatuur en vloeistoffen voor oogoperaties, maar ontwikkelt ook de instrumenten zoals pincetten, pinnetjes en tangetjes. De maatvoering van deze instrumenten is minuscuul en de vereiste nauwkeurigheid is zeer groot.

Al vele jaren werken DORC en Promolding op dit gebied samen, als partners, zowel bij materiaalonderzoek als bij productontwikkeling.

De productie neemt Promolding meestal voor zijn rekening.

Wat zijn de resultaten?

Klaar voor de start

Promolding heeft een vertaling gemaakt van de eisen die DORC stelt aan medische instrumenten, naar een concreet product. Er zijn prototypes gemaakt die voldoen aan de gevraagde functionaliteit. De producten kunnen bovendien worden geproduceerd in groot volumematrijzen. De NOVA-instrumenten voor oogoperaties staan in de startblokken.

DORC

Hoe heeft Promolding dit aangepakt?

Reproduceerbaar in microscopische afmetingen

De nieuwe familie aan instrumenten, NOVA, is in nauwe samenwerking tussen DORC en Promolding tot stand gekomen. De instrumenten voor oogoperaties worden gekenmerkt door reproduceerbaarheid, grote precisie, en microscopische afmetingen. De afmetingen zijn in micrometers vastgesteld. Bij een oogoperatie komt het natuurlijk aan op precisie, de medische instrumenten moeten daar aan voldoen.

Promolding voert de kwaliteitscontrole op deze producten dan ook uit met behulp van een microscoop. De producten waren volgens specificatie getekend op basis waarvan Promolding de matrijzen had gemaakt. Tijdens het productieproces bleken de maatvoeringen echter te kwetsbaar.

De technische mensen van DORC en van Promolding hebben de koppen bij elkaar gestoken en zijn alles nog eens kritisch nagelopen. Dankzij goed overleg en wederzijds vertrouwen is er een oplossingsroute gevonden. De medische instrumenten met hun precieze maatvoering, liggen klaar voor productie.