Jac. Gofers nieuwe voorzitter NRK

PERSBERICHT

Bestuurs- en directiewisselingen bij NRK en NRK Verpakkingen

Per 1 oktober aanstaande treedt Jur Zandbergen aan als algemeen directeur van NRK en NRK Verpakkingen. Per die datum treedt algemeen directeur John Voetman terug binnen de NRK-directie. Tegelijkertijd gaat Aafko Schanssema, directeur NRK Verpakkingen, met pensioen. Jur Zandbergen is benoemd als algemeen directeur van beide verenigingen om zo de synergie verder te versterken. 

Joan Hanegraaf zal per 1 januari 2018 terugtreden als bestuursvoorzitter van Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK).

Jac. Gofers neemt per 1 januari 2018 de rol van voorzitter op zich, waarna hij zich voor de algemene ledenvergadering in april 2018 officieel kandidaat stelt voor het voorzitterschap.

Om de combinatie van directie in de persoon van Jur Zandbergen van zowel Federatie NRK als NRK Verpakkingen mogelijk te maken, legt Joan Hanegraaf, ook voorzitter NRK Verpakkingen, na bijna acht jaar de voorzittershamer bij de Federatie NRK neer. “Samen met het bestuur ben ik van mening dat beide verenigingen niet dezelfde voorzitter en dezelfde directeur kunnen hebben”, aldus Hanegraaf. Hij blijft, naast voorzitter van NRK Verpakkingen, wel betrokken als bestuurslid van Federatie NRK.

Jac. Gofers, directeur van Promolding en de huidige vicevoorzitter van de NRK, ziet het als zijn verantwoordelijkheid om het stokje van Hanegraaf over te nemen. “Naast mijn onderneming wil ik NRK-vakcollega’s verbinden en de belangrijke thema’s ondernemerschap, vakmanschap en vernieuwing in een maatschappelijke context voor onze branche verder vormgeven”, vertelt Gofers. De NRK-ledenvergadering moet in het voorjaar van 2018 nog een formeel besluit nemen over de benoeming.

Directiewisseling per 1 oktober
De nieuwe algemeen directeur Jur Zandbergen was tot voor kort verantwoordelijk voor Veolia Polymers. Als ondernemer heeft hij ruime ervaring in diverse sectoren. Komende jaren geeft hij mede sturing aan het initiatief Rethink. Naast Jur Zandbergen blijft Erik de Ruijter binnen de NRK-directie verantwoordelijk voor beleid en advies.

Goede afstemming

Binnen de rubber- en kunststofindustrie worden vier marktsegmenten onderscheiden: verpakkingen, bouw, B2B/automotive en consumentenproducten. Een goede afstemming tussen de generieke en specifieke activiteiten is essentieel voor de samenhang van beleid. Het feit dat Jur Zandbergen de functie van algemeen directeur voor beide verenigingen combineert, komt de gewenste synergie ten goede.

Over Federatie NRK

De NRK behartigt de belangen van de rubber- en kunststofindustrie (omzet € 12,5 miljard, 95% mkb-bedrijven, werkgelegenheid 50.000). De bedrijven leveren een grote variatie aan modules en (eind)producten voor toepassingen in de industrie, handel, bouwnijverheid, verpakkingsindustrie en gebruik door consumenten. De (indirecte en directe) export bedraagt ruim 65% en groeit de laatste jaren gemiddeld met 3%. Bij de NRK zijn circa 400 bedrijven aangesloten geclusterd in 19 brancheverenigingen. Met het Initiatief ‘Rethink. Een nieuwe kijk op rubber en kunststof’ geeft de NRK prioriteit aan MVO, de dialoog met stakeholders en een gezond klimaat voor de ledenbedrijven.

De ledenbedrijven en hun producten dragen bij aan duurzame ontwikkeling en passen in de zich ontwikkelende circulaire economie. Ook bieden we veilige en gezonde werkomstandigheden waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Onze producten bieden gebruikers comfort, welvaart en welzijn.

Over NRK Verpakkingen

NRK Verpakkingen treedt op als belangenbehartiger en woordvoeder van de Nederlandse kunststofverpakkingsindustrie. Tot 1 september 2014 was de vereniging bekend onder de naam VMK (Vereniging Milieubeheer Kunststofverpakkingen). Deze branchevereniging heeft sinds zijn oprichting in 1992 zijn sporen verdiend met de verschillende verpakkingsconvenanten en de Raamovereenkomsten Verpakkingen I en II. NRK Verpakkingen zet vitale functies van kunststofverpakkingen op de agenda, zoals voedselveiligheid en milieuprestaties. Kennis van de (globaliserende) industrietak en verpakkingsontwikkelingen is daarbij cruciaal.

 

Jac. Gofers voorzitter NRK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotobijschrift:

Jur Zandbergen, nieuwe algemeen directeur NRK en NRK Verpakkingen

Jac. Gofers, bestuursvoorzitter NRK