Persbericht: NRK en lectoraat Kunststoftechnologie intensiveren samenwerking

 

 

PERSBERICHT


Veldhoven, 26 september 2018

 

NRK en lectoraat Kunststoftechnologie intensiveren samenwerking


Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) en het lectoraat Kunststoftechnologie van Hogeschool Windesheim hebben tijdens de Kunststoffenbeurs in Veldhoven hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. De twee partijen bundelen de krachten om de samenwerking en afstemming tussen industrie en onderwijs verder te bevorderen. Dit is nodig om ook in de toekomst te zorgen voor adequate scholing van medewerkers en de instroom van jongeren in de rubber- en kunststofindustrie (RKI) te stimuleren.

Om innovatief en concurrerend te kunnen blijven, hebben bedrijven in de RKI betrokken en vernieuwende arbeidskrachten nodig. Dat kan alleen door het ontwikkelen en uitwerken van technologische en organisatorische praktijkkennis, het continu up-to-date houden van het kennisniveau van medewerkers én de instroom van afgestudeerden. Met deze samenwerkingsovereenkomst zetten NRK en het lectoraat Kunststofindustrie zich in om de ontplooiing van bedrijven en (toekomstige) medewerkers zo goed mogelijk te faciliteren. Beiden zien het als hun taak om de ontwikkeling van de sector, de bedrijven en de medewerkers te bevorderen.

Instroom, doorstroom, kennis en onderzoek

De samenwerking en afstemming is gericht op meerdere terreinen. Allereerst op de instroom en scholing van studenten, en de doorstroom van afgestudeerden naar bedrijven in de RKI. Daarnaast op relevant onderzoek voor onderwijs en bedrijfsleven. En op het versterken van kennis en vaardigheden die horen bij modern ondernemerschap van gevestigde bedrijven en studenten start-ups. Concreet betekent dit dat NRK-bedrijven door middel van gastcolleges, losse studieprojecten en praktijkgericht onderzoek, maar ook door het aanbieden van werkbezoeken, stageplaatsen, afstudeeronderzoeken en het bieden van werkgarantie na afstuderen de instroom van goed geschoolde toekomstige medewerkers proberen zeker te stellen.

 

Netwerk special over innovatie

Tijdens de Kunststoffenbeurs in Veldhoven hebben NRK en het lectoraat Kunststoftechnologie een special van het blad Netwerk gepresenteerd. Deze gezamenlijke uitgave staat geheel in het teken van innovatie en de samenwerking tussen industrie en kennisinstellingen.
NRK en Windesheim werken al samen sinds de oprichting van het lectoraat Kunststoftechnologie in 2008. Door het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst wordt dit verder geïntensiveerd. De overeenkomst heeft een voorlopige looptijd van vijf jaar.

 

Margie Topp van Hogeschool Windesheim, Jac. Gofers en Hans Tanger van het NRK, ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

 


Over Federatie NRK

De NRK behartigt de belangen van de rubber- en kunststofindustrie (omzet €12,5 miljard, 75% mkb-bedrijven, werkgelegenheid 50.000). De bedrijven leveren modules en (eind)producten aan industrie, handel, bouwnijverheid, infra en verpakkingsindustrie. MVO is de basis voor beleid en activiteiten. Samenwerken met onderwijs- en innovatie-instellingen dient de belangen van de leden. Belangrijke beleidsprioriteiten zijn innovatie in product, proces en ondernemen en adequate scholing van toekomstige medewerkers en instroom van jongeren.

 

Over Lectoraat Kunststoftechnologie

Het lectoraat Kunststoftechnologie van hogeschool Windesheim zet zich in om door middel van onderzoek kennis over het duurzaam verwerken van kunststoffen en composieten te bevorderen in het hoger beroepsonderwijs. Zo wordt de kenniskloof tussen het bedrijfsleven en het onderwijs overbrugd waardoor goed opgeleide technici beschikbaar komen voor de kunststofindustrie. Het lectoraat viert in 2018 het tienjarig bestaan.